Viziunea Institutului este creșterea liderilor care înțeleg importanța uceniciei prin implicarea practica în viața bisericii locale. Prin înțelegerea rolului Cuvântului lui Dumnezeu și influența pe care o are în viața lor, studenții vor aduce oameni noi să studieze. Astfel, studenții realizează că scopul Institutului este de a învăța poporul lui Dumnezeu Cuvântul Său.

Studentul primei sesiuni, ia un curs introductiv timp de 10-12 zile. El studiază primul manual și bazele metodei de studiu Biblic Inductiv. După sesiune, el merge înapoi la oamenii de care era condus sau sponsorizat (biserica de exemplu). Acolo începe un grup de studiu (sau mai multe), predă manualul pe care l-a studiat la sesiunea întîi și împărtășește cu grupul cele studiate.

Când studentul finisează a preda cursul (în 3-3,5 luni), el vine la Institut pentru a doua sesiune. El aduce cu sine manualele completate ale ucenicilor, cât și noi studenți care vor să studieze în cadrul Institutului (de obicei cei mai buni ucenici din grup).

Studenții noi, învață în aceleași condiții ca și grupul precedent.

Anul școlar este alcătuit din trei semestre. În această perioada studenții parcurg trei manuale. Programul este preconizat pentru trei ani și este organizat în așa fel încât studenții singuri își aleg când să înceapă cursul, indiferent de perioada de timp al anului.

În cadrul acestui institut a luat naștere o altă formă de pregătire a liderilor adolescenți. Scopul școlii TIMOTEI este echiparea adolescenților și a tinerilor, care nu au atins încă vârsta de 18 ani, transformarea lor prin studierea profundă a Cuvântului lui Dumnezeu, participarea lor în lucrarea Evangheliei și pregătirea pentru studiile ulterioare la Institut. Programul este conceput pentru 2 ani și include 6 sesiuni a cîte 2 săptămâni fiecare. În primul an accentul va fi pus pe zidirea caracterului și vor fi studiate viețile caracterelor biblice. În al doilea an accentul va fi pus pe ucenicie.

Studenți ai Școlii TIMOTEI pot deveni adolescenți și tineri care nu au atins încă vârsta de 18 ani, care sunt botezați și membri ai unei biserici locale. Pentru admitere este necesară prezentarea unei recomandări din partea pastorului bisericii locale.

Pentru informații contactați-ne la numărul la telefonul: 069966779 sau la email: info@precept.md