Asociația Obștească “Învățătură din Cuvânt-Precept Ministries pentru Moldova” există pentru a-i ajuta pe oameni să studieze Biblia după metoda inductivă și să echipeze pe creștinii de toate vârstele pentru lucrarea de misiune după metoda Precept Ministries Eurasia și folosind materialele de studiu inductiv.

Activitatea noastră este îndreptare spre promovarea valorilor Scripturii prin sport, tehnologii informaționale, engleză, tabere, seminare, grupe etc.

Profesorii, absolvenții și studenții institutului s-au implicat în modul cel mai activ în lucrarea de răspândire a Evangheliei prin predare în biserici, școli publice, orfelinate, cluburi sportive, penitenciare, cursuri de engleză și computere în baza Bibliei, tabere etc.

Ce este metoda inductivă de studiere a Bibliei?

Din limba latină in – în, duction – ducere. Studierea bibliei inductiv este o medotă eficientă de a descoperi adevărurile biblice tot cu ajutorul altor texte din Biblie, ea implică 3 deprinderi:

  1. Observarea este o deprindere de a vedea exact ce spune pasajul studia. Aceasta este temelia interpretării și aplicării corecte a textului studiat. Observarea răspunde la întrebatea: Ce spune textul?
  2. Interpretarea răspunde la înterbarea: Ce îneamnă textul studia?
  3. Aplicarea răspunde la întrebarea: Ce înseamnă textul acesta pentru mine? Ce adevăruri pot pune în practică? Ce schimbări trebuie să fac în viața mea?

Pentru a afla mai multe detalii despre metoda de studiu biblic inductiv urmăriți acest video

Echipa Precept Ministres Moldova trece sistematic pregătiri și sesiuni pentru o mai bună echipare și pregătire pentru a fi gata să răspundă chemării care a făcut-o Domnul Isus ucenicilor în Matei 28:19:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Și de asemenea prin ele se urmărește să nu se abată de la porunca apostulului Pavel din 2 Timotei 1:13 care spune:

Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.
În fiecare an echipa se adună la un Festival Precept Ministrie Moldova unde iarăși se studiază un curs biblic dar de asemenea membrii lucrărilor vin cu rezultatele și roadele care le-au acumulat pe parcursul anului.